За СОФТ ЕНД ГО ЕООД

Накратко за нас

Soft And Go Ltd. е софтуерна компания с чуждестранно участие, регистрирана в Бургас през януари 2001 год. Служителите в СОФТ ЕНД ГО ЕООД са мотивирани млади хора с изключително професионално отношение към разработването на иновативни софтуерни решения за българския бизнес. Доставяме на своите клиенти софтуер, от който българският бизнес има нужда. Нашата компания е официален представител на UNITED ELECTRONIC INDUSTRIES – водещ производител на хардуерни решения за автоматизация на производствении процеси.

Други наши софтуерни системи

Софтуер за отчитане дейността на хазартни игрални зали; системи за управление и работа в медицински и стоматологични заведения, изграждане на динамични WEB сайтове на базата на най-модерните и съвременни Интернет технологии; софтуер за обработка и анализ на информация, системаи за измерване на тегло с автомобилни, вагонни и платформени везни, софтуер и хардуер за автоматизация на производство;температурни измервания за хладилни съоръжения и много др

Много компании ни вярват! Станете едни от тях днес!