Кратко описание

Предназначение

Облачна счетоводна система, комплексна, многофирмена счетоводна система е предназначена както за големи фирми, малки и средни предприятия, така и за счетоводни къщи. Системата допуска едновременна работа с неограничен брой фирми с индивидуален сметкоплан, със сметки с неограничени нива на аналитичност. Уеб счетоводството ни позволява автоматично контиране, осчетоводяване и приключване. Системата е съобразена с националните и международни счетоводни стандарти. Това е счетоводната система на бъдещето, което несъмнено принадлежи на Интренет.


Какви са ключовите възможности?
Предлагаме Ви някои от ключовите възможности на софтуера
Интернет

Работа с всички основни браузъри, без посещения и допълнителни разходи.

Прозорци

Множество дизайнерски теми на прозорците;
Многофункционален прозорец за контиране

Операции

Шаблони за често използвани операции;
Модул за амортизации;
Експорт в PDF

Възможности

Дневници по ДДС и експорт към НАП;
Изграждане на консолидирани отчети.